Zimná liga stred – Žilina, Mariánske námestie, 29.1.2012, propozície

Organizátor: oddiel orientačného behu Slávia Žilinská univerzita Žilina
Termín: nedeľa, 29. januára 2012
Miesto: Mariánske námestie, Žilina – centrum
Mapa: Žilina – centrum, 1 : 4 000, stav december 2011
Prihlášky: do štvrtka 26.1.2012
e-mailom: vza@vza.sk
Prezentácia: nedeľa, 29. januára 2012
Do 10,30 hod. – predajňa HUDY sport, Mariánske námestie 11, Žilina
Štart: 11:00 hod
Kategórie:
M,W –10; /s doprovodom rodičov, bez doprovodu/, M,W –14; M,W –18; M,W 19–; W, M 35–

Štartovné:  1,- € /deti, dorastenci, juniori/,   2,- € /dospelý, veteráni/
Raziaci systém: papierové preukazy
Vyhlásenie výsledkov: predpoklad o 14:00 hod
Funkcionári: riaditeľ: Ďurčová Alena,     hlavný rozhodca: Králova Miriam,     stavba tratí: Král Jozef

Poznámka: VŠETCI ŠTARTUJÚCI SA ZÚČASTŇUJÚ PRETEKOV DOBROVOĽNE A NA VLASTNÚ ZODPOVEDNOSŤ, BEZ NÁROKU NA ODŠKODNÉ PRI ZRANENÍ ALEBO ÚRAZE SPÔSOBENOM POČAS ALEBO NÁSLEDKOM TÝCHTO PRETEKOV.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ZIMNÁ LIGA STRED 2012

Základne informácie o zimnej lige stred:
Zimná liga bude mať 4 kolá, ktoré sa budú konať v nasledovných termínoch:

1. kolo: 6.1.2012 (HBB), Banská Bystrica

2. kolo: 29.1.2012 (VZA), Žilina

3. kolo: 18.2.2012 (MZV), Zvolen

4. kolo: 25.2.2012 (EBB), Banská Bystrica

Kategórie:
Deti: M,W – 10 (s doprovodom, bez doprovodu) / Žiaci: M – 12,14 / Žiacky: W – 12,14
Dorastenci: M – 16,18 / Dorastenky: W – 16,18 / Muži: M 20 a vyššie / Ženy: W 20 a vyššie
Veteráni: M 35 a vyššie / Veteránky: W 35 a vyššie

VYHODNOTENIE A OCENENIA PO 4. KOLÁCH:

Po 4. kole budú vyhodnotené celkové výsledky spomedzi tých pretekárov, ktorí sa zúčastnia aspoň 3 kôl. Hodnotenie bude prebiehať nasledovným spôsobom: 1. miesto 10 bodov, 2. miesto 9 bodov, atď. Do výsledného súčtu sa započítajú tri najvyššie bodové ohodnotenia pretekára. V prípade zhody bodov bude uprednostnený účastník všetkých 4 kôl, ak ani tu nedôjde k rozsúdeniu, vezmú sa do úvahy časy pretekárov na poslednom kole absolvovanom oboma účastníkmi.

Ceny po 4 kolách:
Budú ocenení len víťazi kategorií. Výsledky budú výhlasené a ceny odovzdané na poslednom kole ZL.

Žiaci: 1 dňové sústredenie s Jozefom Polákom v krasovom teréne
Žiačky: 1 dňové sústredenie s Jozefom Polákom v krasovom teréne
Dorastenci: 1 dňové sústredenie s Jozefom Polákom v krasovom teréne
Dorastenky: 1 dňové sústredenie s Jozefom Polákom v krasovom teréne
Muži: elektronáradie od firmy twd
Ženy: exkluzívny čajník BODUM od firmy twd
Veteráni: elektronáradie od firmy twd
Veteránky: exlkuzívny čajník BODUM od firmy twd