Čo je orientačný beh

Veľmi dobrá stránka s popisom orientačného behu https://www.orientacnybeh.sk/

Orientačný beh  je šport vytrvalostného charakteru, pri ktorom je potrebné se správne a rýchlo orientovať v neznámom teréne. Pri pretekoch se hladajú kontrolné stanoviská (kontroly) v stanovenom poradí a v najkratšom možnom čase. Cestu medzi kontrolami si každý pretekár zvolí sám, podľa vlastnej úvahy s pomocou mapy, kompasu a stručného popisu kontrol. O úspechu v pretekoch rozhoduje teda správna orientácia a rychlý beh.

  Trať pretekov nie je vyznačená v teréne ako v iných športoch. Je iba zakreslená fialovou alebo červenou farvou do mapy. Štart se označuje trojuholníkom, čiarami spojené krúžky s poradovým číslom označujú kontroly, ktoré určujú trať  a ciel je zakreslený dvojitým kružkom. Objekt kontroly je vždy v strede krúžku.

  V teréne je kontrola označená oranžovo-bielym látkovým lampionom o velkosti 30×30 cm. Lampión je väčšinou umiestený na kovovom stojane, kde je tiež štítok s kódovým číslom kontroly a elektronické zariadenie pre záznam času pretekára, alebo špeeciálne kliešte na označenie prechodu kontrolou do štartového preukazu.

  Malé promo video, aby ste vedeli ako to vyzerá v porovnaní s behaním na dráhe 🙂