Pokyny Zimná liga stred II. kolo, Žilina – Mariánske námestie, 29.1.2012

Organizátor: oddiel orientačného behu Slávia Žilinská univerzita Žilina
Dátum:  29.1.2012 /nedeľa/
Centrum pretekov: Žilina – Mariánske námestie 20, predajňa HUDY SPORT
Mapa:  Žilina – centrum, 1 : 4 000, stav december 2011, A4, voduvzdorne upravená v plastových obaloch
Klasifikácia pretekov:  Preteky jednotlivcov v orientačnom behu s určeným poradím kontrolných stanovíšť v mestskom šprinte

Kategórie:    M, W –10,  M, W –10D,
M, W –14, M, W –18, M, W 19–, M, W 35–
Štart:  o 11.00 hod., intervalový podľa štartovnej listiny
Prezentácia:  – od 10,00 do 10,30 hod. v centre pretekov
– od 10,45 hod. ZAKÁZANÝ PRIESTOR mimo Mariánskeho námestia.
Prihlášky: Podľa možností usporiadateľa je možné sa dohlásiť na mieste štartu za dvojnásobné štartovné, až do jeho uzávierky.
Štartovné:  1,- € /deti, dorastenci, juniori/,   2,- € /dospelí, veteráni/

Vzdialenosti:    centrum- štart 0m, štart – cieľ 0m
Raziace zariadenie:     mechanicky – kliešte, papierové preukazy
Terén:      centrum mesta, mestská zástavba, parky
Vyhlásenie výsledkov:   cca 13.00 hod
Dĺžky tratí:    1,8 km – 3,5 km
Opisy kontrol:    na prezentácii
Občerstvenie:    teplý čaj v cieli

Upozornenie:     Preteká sa podľa platných pravidiel OB. Preteky prebiehajú  hlavne pešou zónou bez obmedzenia cestnej premávky. Buďte obozretní, pozor na automobily! Dodržiavajte pravidlá cestnej premávky. Vplyvom nízkych teplôt je miestami zľadovatelý šmykľavý povrch, doporučujeme zvoliť vhodnú obuv.

                                                         Organizátori prajú správny smer a opatrne rýchle nohy:)

Funkcionári: riaditeľ: Ďurčová Alena,     hlavný rozhodca: Králova Miriam,     stavba tratí: Král Jozef

Poznámka: VŠETCI ŠTARTUJÚCI SA ZÚČASTŇUJÚ PRETEKOV DOBROVOĽNE A NA VLASTNÚ ZODPOVEDNOSŤ, BEZ NÁROKU NA ODŠKODNÉ PRI ZRANENÍ ALEBO ÚRAZE SPÔSOBENOM POČAS ALEBO NÁSLEDKOM TÝCHTO PRETEKOV.