Lietava 2019

Majstrovstvá Slovenska na stredných tratiach a slovenský rebríček v orientačnom behu
15. – 16. júna 2019

Mapa – zmena mierky oproti rozpisu
Z záujme lepšej čitateľnosti mapy sme sa rozhodli, že všetkz kategórie budú bežať na mape
v mierke 1 : 7 500 !!! Táto výnimka bola schválená komisiou OB SZOŠ.

Prihlášky
Link na prihlasovací systém – sobota a nedeľa
Pre českých a poľských závodníkov súťažiacich v Eurolige bude použitý IS ORIS – sobota a nedela

Propozície
Na tejto linke nájdete propozície k našim pretekom.

Leták

Euroregionálna liga v orientačnom behu
Preteky budú súčasťou Euroregionálnej ligy v orientačnom behu takže môžeme očakávať okrem slovenských pretekárov aj účastnikov z Poľska a Českej republiky.

Priestor pretekov
Linka na starú mapu priestoru z roku 1995 – Lietava