26.6.2022 (nedela) národné rebríčkové preteky INOV-8 na dlhých tratiach.

Ešte nebolo pridané hodnotenie tréningu.