SRJ v LOB na stredných tratiach - Kysak

Ešte nebolo pridané hodnotenie tréningu.